ANALÜÜSID


Tegeleme jäätmetest ja saastunud pinnasest proovide võtmisega ja analüüsimisega. Meie labor on akrediteeritud vastavalt standardi EN ISO/IEC 17025 nõuetele. Akrediteeritud meetodid on tähistatud tärniga.

Teostame alljärgnevaid analüüse:

 • naftasaaduste sisalduse määramine (GC) pinnases*;
 • PCB sisalduse määramine (GC) pinnases;
 • PCB sisalduse määramine (GC) õlides ja naftasaadustes*;
 • kuivaine sisalduse määramine pinnases;
 • veesisalduse määramine naftasaadustes*;
 • leektäpi määramine (suletud tiigli meetodil)*;
 • tuhasuse määramine*;
 • kütteväärtuse määramine*;
 • üldorgaaniline süsiniku määramine;
 • anorgaaniline süsiniku määramine;
 • üldsüsiniku määramine.


Labori akrediteerimistunnistusega saab tutvuda EAK kodulehel:
http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L233.pdf

Teenuste hinnakirjaga saab tutvuda siin.