Jäätmete käitlemine

Tegeleme ohtlike ja tavajäätmete kogumise, transpordi ja käitlemisega.
Meie käitluskeskuses kasutatavad käitlustehnoloogiad vastavad
kehtivatele keskkonnanõuetele, on loodussäästlikud ja inimsõbralikud.

Loe edasi

Jäätmete põletamine jäätmepõletustehases

Tegeleme jäätmete põletamisega Eestis ainulaadses jäätmepõletustehases.
Põletamiseks võtame vastu erinevat liiki jäätmeid:
– nakkusohtlikud jäätmed;
– PCB-d sisaldavad jäätmed;
– pestitsiidid;
– ja muud jäätmed.

Loe edasi

Keskkonnakaitseliste puhastustööde teostamine

Tegeleme keskkonnareostuse likvideerimisega ja kütusemahutite puhastamisega.
Soovi korral on meilt võimalik tellida resotusuuringuid ja lammutusprojekte.

Loe edasi

Ettevõttest

Alustasime tegevust 1991. aastal õlijäätmete kogumise ja põletamisega.

Loe edasi

AS Epler & Lorenz rekonstrueeritav ohtlike jäätmete põletustehas

Loe edasi

Jäätmete kogumine ja transport

Kogume ja transpordime jäätmeid ettevõtetelt ja eraisikutelt üle Eesti.

Loe edasi

Jäätmete kogumiskohad

Meie poolt teenindatavad jäätmete kogumiskohad, kus võtame vastu ainult kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid.

Loe edasi

Kompostimine ja pinnase puhastamine

Tegeleme biolagunevate jäätmete kompostimise ja reostunud pinnase puhastamisega.

Loe edasi