Analüüsid

Küsi personaalset hinnapakkumist!

 

 Aine identifitseerimine  85.00 €/tk
 PCB määramine  200.00 €/tk
 Naftasaaduste määramine pinnasest  85.00 €/tk
 pH määramine  5.00 €/tk
 TOC  35.00 €/tk
 IC  15.00 €/tk
 C  20.00 €/tk
 Tuhasuse määramine  13.00 €/tk
 Kütteväärtuse määramine  51.00 €/tk
 Veesisalduse määramine õlis  19.00 €/tk
 Tiheduse määramine  6.50 €/tk

Leektäpi määramine                                                                                               40.00 €/tk

Raskmetallide Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Mo, Ni, Se, Tl, Sn, V,
Zn määramine (ICP-OES)
Ühe metalli määramine                                                                                            22.00 €/tk
– iga järgnev metall samast proovist                                                                          9.00 €/tk

S, Cl, F, Br määramine (IC)
Ühe aniooni määramine                                                                                           16.00 €/tk
– iga järgnev anioon samast proovist                                                                         2.00 /tk

 

– Hindadele lisandub käibemaks 22%