Käitlemine

Küsi personaalset hinnapakkumist!

NB! Ettevõtetelt võtame jäätmeid vastu jäätmekäitluslepingu või garantiikirja alusel. Lepinguta või garantiikirjata ettevõtetega ning eraisikutega toimub arveldamine sularahas või pangaülekandega kohapeal.
Kontaktid lepingu sõlmimiseks leiad siit. 

Hinnakiri kehtib alates 01.12.2022.

Hinnad on ilma käibemaksuta – lisandub käibemaks 22%.

Akud ja patareid

Pliiakud + 0.40 €/kg
Fe-Ni akud 5.00 €/kg
Ni-Cd akud 5.00 €/kg
Patareid 5.00 €/kg

Õli sisaldavad jäätmed

Vanaõlid 200 l vaatides ja kogumismahutites (vett mittesisaldav) 0.20 €/kg
Vanaõlid 200 l vaatides ja kogumismahutites (vett sisaldav) 0.40 €/kg
Vanaõlid väiketaaras 0.40 €/kg
Emulsioonid 0.50 €/kg
Vedelad kütusejäätmed 0.45 €/kg
Kütteõlijäätmed 0.45 €/kg
Õlipüünisejäätmed 0.45 €/kg
Õlifiltrid 0.50 €/kg
Jahutusvedelik 0.40 €/kg
PCB-sid sisaldavad jäätmed Vastavalt analüüsile

Värvid, lakid, liimid ja lahustid

Värvi-, laki-, liimijäätmed 0.70 €/kg
Lahustid 0.55 €/kg

Elavhõbedajäätmed

Elavhõbe (sh kraadiklaasid) 60.00 €/kg
Elavhõbedalambid 0.00 €/kg

Kemikaalid

Laborikemikaalid 3.80 €/kg
Fotokemikaalid 3.80 €/kg
Happed 3.80 €/kg
Leelised 3.80 €/kg
Pestitsiidid 3.80 €/kg

Meditsiinijäätmed

Ravimid 3.00 €/kg
Süstlad 3.00 €/kg
Nakkusohtlikud jäätmed 3.00 €/kg

Saastunud pakend ja pühkematerjal

Ohtlikke aineid sisaldav pakend 0.70 €/kg
Ohtlikke aineid sisaldav pühkematerjal 0.70 €/kg

Asbesti sisaldavad jäätmed

Eterniit 0.25 €/kg
NB! Lisandub käibemaks 22%
Asbest 0.55 €/kg
NB! Lisandub käibemaks 22%

Elektri ja elektroonikaseadmed

Elektri- ja elektroonikaseadmed (kodumajapidamistest ja samalaadsed ettevõtlusest) 0.00 €/kg
Elektri- ja elektroonikaseadmed (tööstuslikud) 0.45 €/kg
Mittekomplekssed külmikud (ilma kompressorita) 18.00 €/tk
Mittekomplektne elektroonika (ainult kineskoop, korpus jne) 0.25 €/kg
Elektroonikaseadmete hävitamine 0.50 €/kg

Tavajäätmed

Kile-, papp-, paberpakend sorteeritud liigiti 0.25 €/kg
Segapakend 0.25 €/kg
Vanarehvid 0.25 €/kg
Ehitusjäätmed ja mööbel 0.25 €/kg
Puidujäätmed (töötlemata) 0.25 €/kg
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 0.25 €/kg
Dokumentide hävitamine 0.50 €/kg

 


NB! Sorteerimata jäätmete puhul rakendub sorteerimise tasu 2.50 €/kg