Jäätmete põletamine jäätmepõletustehases

Alustasime jäätmete põletamisega Tartus 1991.aastal Eestis ainulaadsel jäätmepõletusseadmel. Täna vastab jäätmepõletustehas Tööstusheite seadusele, Keskkonnaministri 28. juuni 2013.a. määrusele nr 49 „Jäätmepõletus- ja koospõletustehasest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning välisõhku väljutava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid“ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile nr 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta.

Põletusprotsess on rangelt kontrollitud ning keskkonnasõbralik. Tekkiva energia taaskasutame soojusena.

Jäätmepõletustehasesse võtame vastu erinevat liike ohtlikke jäätmeid:

  • nakkusohtlikud tervishoiujäätmed;
  • PCB-sid sisaldavad jäätmed;
  • pestitsiidid;
  • kemikaalid;
  • ravimid;
  • ohtlike ainetega saastunud materjalid;
  • muud jäätmed.

Oleme Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud 1. kategooria loomsete kõrvalsaaduste (laboriloomad) käitlemiseks.

Täpsema informatsiooni saamiseks võta meiega ühendust.