Jäätmete kogumine ja transport

Ettevõtetel soovitame jäätmete kogumiseks sõlmida jäätmete käitlemise lepingu. Soovi korral varustame ettevõtte spetsiaalsete konteineritega jäätmete kogumiseks. Konteinerite valikuga saab tutvuda siin.

Eraisikutelt teostame jäätmete kogumist koostöös kohalike omavalitsustega. Jäätmeid võtame vastu omavalitsuse territooriumil asuvas jäätmete kogumiskohas või hooajati korraldavatel jäätmete kogumisringidel. Täpsemat informatsiooni jäätmete äraandmise võimaluste kohta oma kodukohas saab kohalikust omavalitsusest.

Jäätmete veoks kasutame sõidukeid, mis vastavad ADR-nõuetele.  Ohtlike jäätmete vedu teostavad autojuhid on läbinud ohtlike veoste teedel vedamise kursused ning omavad tunnistust, mis annab õiguse transportida ohtlikke jäätmeid.

Transpordi hinnakirjaga saad tutvuda siin.

Tellimuse saad esitada siin.