Hanked

Kuulutame välja hanke AS Epler & Lorenz käitluskeskuse, vaheladustusala ja kompostiväljaku seadmete ostmiseks pakendi-, ehitus- ja biojäätmete taaskasutuse edendamiseks Lõuna-Eestis.
Projekti kaasrahastatakse Ühtekuuluvusfondist vastavalt Keskkonnaministri 3. augusti 2009. a määruse nr 47 meetme “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” tingimustele.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 17.08.2012 kell 11.00.
Küsimused ja täiendav info pakkumise kohta e-posti janis@epler-lorenz.ee teel.
Pakkumise kutse dokumenditega on võimalik tutvuda ja alla laadida siin.
Ehitusprojekti on võimalik alla laadida siin.