Tehtud tööd

2011

 • Alexela Oil AS Karksi-Nuia tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Ropka katlamaja kütteõlihoidla likvideerimine
 • Pestitsiididelao likvideerimine Alatskivi vallas
 • Baltoil AS kütusemahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Elva EPT Väike-Rakke kütusemahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Kaitseväe Sänna ladude katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Reinu alajaamas õlipüüduri puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Koeru katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Olerex AS Põltsamaa tankla õlipüüduri puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Alexela Oil AS Jõgeva tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Olerex AS Võru tankla õlipüüduri puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Pestitsiididelao likvideerimine Paistu vallas
 • Kolga-Jaani katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Kütteõlimahuti likvideerimine Hummuli alevikus
 • Väimela POÜ tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine

2010

 • Erastvere Hooldekodu jääkreostuse likvideerimine
 • Pärnu ümbersõidu läänepoolse ühendustee teekonstruktsiooni alla jääva pinnasereostuse likvideerimine
 • Alexela Oil AS Era tn tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Raadi endise remondibaasi õlimahuti puhastamine ja likvideerimine
 • Tartu Keskkatlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jääkreostuse likvideerimine
 • Alexela Oil AS Valga tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tehvandi Spordikeskuse katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • Pestitsiididelao likvideerimine Mooste vallas
 • Lammi tn ristmikul õlireostuse likvideerimine

2009

 • Atria Eesti AS Hummuli tsehhi kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Elva EPT kütusemahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Repo Vabrikud AS katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Otepää küla katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Tartus, Kaunase pst 24 juures õlireostuse likvideerimine
 • Bituumenireostuse likvideerimine Igaveres

2008

 • Kaitseväe Võru Lahingukooli kütteõlitorustike likvideerimine
 • Pärnus, Raba tn erakorraliste ohtlike jäätmete keskkonnaohutuks tegemine ja jääkreostuse likvideerimine
 • Aruküla mõisa kütteõlimahuti puhastamine ja pinnasereostuse likvideerimine
 • Haljala vallas, Metsaveere kinnistul jääkreostuse likvideerimine
 • Agrochema Eesti OÜ kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tamsalu vallas, Järvajõe külas jääkreostuse likvideerimine
 • Kambja katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Võrusoo katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • AS Võru Juust jääkreostuse likvideerimine
 • Tartus, Roosi 91 kütteõlimahuti puhastamine ja likvideerimine
 • AS Ikodoor kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Kunda Nordic Tsement kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tabivere alajaamas pinnasereostuse likvideerimine
 • Tartus, Ringtee 6 asuvate õlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Baltic Connexions OÜ kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Võrus, Räpina mnt 22 pinnasereostuse likvideerimine
 • Eesti Raudtee AS Lembitu tn kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine

2007

 • Vara vallas, endise Koosa katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Jõgeva vallas, Kurista küla jääkreostuse likvideerimine
 • Luua katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Vana-Võidu katlamaja kütteõlihoidla likvideerimine
 • Võrukivi katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Võrusoo katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • Valgjärve katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Krootuse katlamaja jääkreostuse likvideerimine Kõlleste vallas
 • Väimela kütteõlihoidla likvideerimine Võru vallas
 • Tartus, Oa 15 bituumenireostuse likvideerimine
 • Kiisli alajaamas pinnasereostuse likvideerimine
 • Endise Kaarma Soojus masuudihoidla kütteõlireostuse likvideerimine
 • Kaitseliidu Tartu Malev, Lembitu 1 kütusetankla likvideerimine
 • Räpinas, Aianduse tn asuvate kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • Elva Kaubanduskeskuse ehitusel avastatud pinnasereostuse likvideerimine
 • Võrus, Lepa tn kütteõlihoidla vastuvõturuumi puhastamine ja jäätmete käitlemine

2006

 • Ebavere katlamaja kütteõlihoidla likvideerimine Väike-Maarja vallas
 • Jõgeva katlamaja jääkreostuse likvideerimine Jõgeva linnas
 • AS Tarkon õlimahutite ja kogumiskaevu likvideerimine
 • Vara vallas Vara keskasulas asuva endise naftabaasi likvideerimine
 • Kanepi katlamaja jääkreostuse likvideerimine Kanepi vallas
 • Kase Vabriku AS katlamaja kütteõlimahutite likvideerimine
 • Tartus, Roosi 86 asuvate autode remondi estakaadide ja reostuse likvideerimine ning tavajäätmete käitlemine
 • Järvere katlamaja kütteõlihoidla puhastamine ja likvideerimine
 • Sõmerpalu katlamaja kütteõlihoidla puhastamine ja likvideerimine
 • Osula katlamaja kütteõlihoidla puhastamine ja likvideerimine
 • Revekor AS kütteõlimahutite ja reostunud pinnase likvideerimine
 • Vara vallas asuva endise mürgilao ja väetisehoidla likvideerimine
 • Tartus, Purde 2 garaažiühistu garaažiboksi ohtlike jäätmete käitlemine
 • AS ERTS Valga Vaba Terminaal kütteõlimahutite likvideerimine
 • Võrus, Räpina mnt 22 katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Viljandis, Suur-Kaare 35a katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Õru vallas pestitsiididelao likvideerimine
 • Viljandis, Raua 3a asuvate kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Kagu Teedevalitsus, Kangsti kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • Tuliku alajaamas pinnasereostuse likvideerimine
 • Kundoja alajaamas pinnasereostuse likvideerimine
 • AS Eraküte Tartu osakond, Tulbi tn katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Valio Eesti AS, Laeva Meierei kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine

2005

 • Tartu Tervisekaitseinspektsiooni Jõgeva osakonna endise labori likvideerimine ja kemikaalide käitlemine
 • Orava katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Helme asula biotiigi jääkreostuse likvideerimine
 • Viking Window AS maa-aluse mahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Vastseliina alajaama õlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Valga Teed AS, Tsirguliinas teeõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Kallaste Kalur katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Eesti Höövelliist katlamaja kütteõlihoidla likvideerimine
 • OÜ Aini Mööbel kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Ignasõ pestitsiididelao likvideerimine
 • Valga alajaamas õlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Leo ja Metsaküla alajaamades pinnasereostuse likvideerimine
 • BD Mööbel OÜ katlamaja mahutiteruumi puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Õnne Piimakarjatalu OÜ kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tartus, Tähe 127 kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Nõo katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Järva Teed kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Antsla Tarbijate Ühistu kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • Haljala katlamaja kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • OÜ Enerel õlimahuti puhastamine ja likvideerimine
 • Ülenurme katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Endise Tsooru kolhoosi pestitsiididelao likvideerimine
 • Rakvere teatri kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Võrumaa Kutsehariduskeskuse kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tartu vallas, Möllatsi külas endise pestitsiididelao likvideerimine
 • Endise Valga Veinitehase kütteõlihoidla likvideerimine
 • AS Põltsamaa Felix kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine

2004

 • Tartus, Teguri 51 katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Laeva tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Viljandi Soojus AS katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tartu Terminaal AS tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tallinnas, Petrooleumi 6 ja Petrooleumi 8 ohtlike jäätmete reostuse likvideerimine
 • AS Wermo katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • BD Design OÜ katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Kohila Paberivabriku kütusehoidla likvideerimine
 • Tartus, Näituse 13 kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Eraküte AS Valga osakond, Pärna 15 katlamaja kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Kaitseväe Lahingukooli kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Laekvere katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Sangar AS Valga Vabrik kütteõlihoidla puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Valga Teed OÜ Tsirguliinas kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tiigi ja Sinika endise katlamaja kütteõlihoidla puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Ervita katlamaja kütteõlihoidla likvideerimine
 • Viljandis, Riia mnt 1 katlamaja kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Eesti Statoil AS, Narva mnt tanklas kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Vajangu, Assamalla ja Uudeküla jääkreostuse likvideerimine
 • Endise Võrukivi tellisetehase avariilise kütteõlihoidla likvideerimine
 • Viljandi, Tartu tn 22 katlamaja likvideerimine
 • Võrukivi katlamaja õlihoidla likvideerimine
 • Ruusmäe tankla ja õlireostuse likvideerimine Haanja vallas
 • Põltsamaa vallas, Kamari alevikus endise Sakala tõulinnukasvatuse kütteõlihoidla likvideerimine
 • Räpina vallas, Sillapää külas jääkreostuse likvideerimine
 • Lasva katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Kütteõlireostuse likvideerimine Põlgastes
 • Rõngus, Polimoon Eesti AS katlamaja kütteõlimahutite likvideerimine
 • Polli katlamaja kütteõlimahutite puhastamine Karksi vallas
 • Järva-Jaani katlamaja jääkreostuse likvideerimine

2003

 • Endise Põlva Linakombinaadi katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja ümbruskonna reostuse likvideerimine
 • AS Põlva Piim katlamaja kütteõlihoidla puhastamine ja likvideerimine
 • Tiigi ja Sinika tn katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Särgvere põhikooli katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Mäo külas omanikuta kütteõlimahuti puhastamine ja likvideerimine
 • Kuressaare katlamaja pinnasereostuse likvideerimine

2002

 • Pankrotis oleva AS Tartu Lihakombinaat masuudimahutite ja pinnasereostuse likvideerimine
 • Vastemõisa katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • Kanepis ja Lintes jääkreostuse likvideerimine
 • Rõuge keskuse katlamaja masuudihoidla ja võitööstuse katlamaja masuudihoidla likvideerimine
 • Tilsi endise katlamaja jääkreostuse likvideerimine
 • Võrus, Karja 2 auva endise masuudihoidla likvideerimine
 • AS Võru Soojus Vabaduse 4 kütteõlihoidla likvideerimine
 • Räpinas, Sireli tn. Katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Otepää katlamaja ja Sihva katlamaja kütteõlimahutite likvideerimine
 • Raadi endise sõjaväe remondibaasi kütusehoidla ja autobaasi jääkreostuse likvideerimine
 • Mõniste ja Raiste peremeheta taimekaitsevahendite kogumine, pakendamine ja käitlemine
 • Kuremaa aleviku endise majandustsooni jääkreostuse likvideerimine
 • Jõgevamaa peremeheta põllumajanduskemikaalide kahjutustamine
 • Põlvamaa peremeheta taimekaitsevahendite kogumine, pakendamine ja käitlemine
 • AS Favora Otepää tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tartu Külmhoone AS katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Põltsamaa Felix AS katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Võru Juust katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • OÜ Karhiidia Lähte tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Alexela Oil Laeva tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tartu Ülikool, Tiigi 14 kütteõlimahuti puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • FSS Plywood AS õlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Viru-Nigula valla katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tallinnas, Ketta tn. autobaasi õlipüünise puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Sagadi mõisa endise katlamaja kütteõlihoidla likvideerimine
 • AS Tallinna Küte Mustamäe katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Järvakandi Klaas katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine

2001

 • Antsla Mööblivabriku masuudihoidla likvideerimine
 • Räpinas, Pargi 28 kütteõlihoidla jääkreostuse likvideerimine
 • Mündi endise bituumenitehase jääkreostuse likvideerimine
 • Kose aleviku katlamaja masuudihoidlas reostusallika likvideerimine
 • Endise Võru Linavabriku katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • AS Kunda Nordic Tsement vana õlimajandi jääkreostuse likvideerimine
 • Saverna katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Nõo vallas, Kasavere talus asuva endise rehealuse hoone pinnase pestitsiidireostuse likvideerimine
 • Antsla vana bensiinijaama likvideerimine
 • Konguta vallas asuva kütteõlimahuti puhastamine ja likvideerimine
 • Räpina vallas, Sillapääl jääkreostuse likvideerimine
 • Endise Võru Metsakombinaadi kütte- ja määrdeainete lao likvideerimine• Võrumaal, peremeheta pestitsiidide pakendamine, identifitseerimine ja vedu Paldiski lattu
 • Kullenga Puukooli kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Jämejala Psühhiaatriahaigla katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Edelaraudtee AS Tartu depoo õlihoidla puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • OÜ Klaaps Oil Era tn. tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Valga Soojus Kuperjanovi katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Ratex tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Lukoil Eesti AS Mammaste tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Võru Soojus Võrukivi katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Võrumaa Haigla katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Võru Soojus Võrusoo katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • ET Paide Masinatehas AS katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Endor katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS G.S.G. Ravila tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tabivere valla katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Kunda katlamaja pinnasereostuse likvideerimine
 • Kuressaare katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja pinnasereostuse likvideerimine

2000

 •  Kaarepere aleviku katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Räpina vallas vanade taimekaitsevahendite kogumine, pakendamine ja kõrvaldamine
 • Ahja vallas vanade taimekaitsevahendite kogumine, pakendamine ja kõrvaldamine
 • Tartus, Ringtee 28 tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Shell Eesti AS tanklate kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Alexela Oil Suure-Jaani tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Edelaraudtee Tartu Depoo küttelao kanalisatsiooni kaevude ja trasside puhastamine
 • AS Tartu Terminaal 2000 m3 kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Tartus, Ilmatsalu 5 330 kV alajaama pinnasereostuse likvideerimine
 • Elva tankla kütusemahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Valga Soojus Pärna tn. Katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • AS Edelaraudtee Tartu Depoo katlamaja kütteõlihoidla jääkreostuse likvideerimine
 • AS Valga Gomab Mööbel Puka tsehhi katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • Võrus, AS Arke Lihatööstus pinnasereostuse likvideerimine
 • AS Edelaraudtee Mõisaküla Depoo kütteõlimahutite puhastamine ja likvideerimine
 • Väimela aleviku katlamaja kütteõlihoidla puhahastamine ja likvideerimine
 • AS Salvest katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Eesti Raudtee AS Valga Veduridepoo sadevee kanalisatsiooni puhastamine
 • Maadevahe Bituumenibaasi jääkreostuse likvideerimine
 • FSS Plywood AS katlamaja kütteõlimahutite puhastamine ja jäätmete käitlemine
 • Vana-Antsla katlamaja masuudihoidla puhastamine ja likvideerimine