Jäätmete ringlussevõtt

Ringlussevõtt on üks osa taaskasutusest. Ringlussevõtu arendamisega vähendame prügilasse
ladestatavate jäätmete hulka, säästame uute toodete valmistamiseks kuluvat energiat ja loodusressursside tarbimist.

Tegeleme peamiselt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete, plastijäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamiseks ettevalmistamisega. Käitlemisel lahutatakse seadmed komponentideks ja saadud komponendid kasutatakse materjalina või toormena.

Jäätmete ringlussevõtul teeme koostööd erinevate ettevõtetega Eestis ja väljaspool Eestit.

Täpsema informatsiooni saamiseks võta meiega ühendust.