Analüüsid

Tegeleme jäätmetest ja saastunud pinnasest proovide võtmisega ja analüüsimisega. Meie labor on akrediteeritud vastavalt standardi EN ISO/IEC 17025 nõuetele. Akrediteeritud meetodid on tähistatud tärniga.

Teostame alljärgnevaid analüüse:

 • naftasaaduste sisalduse määramine (GC) pinnases*;
 • PCB sisalduse määramine (GC) pinnases;
 • PCB sisalduse määramine (GC) õlides ja naftasaadustes*;
 • kuivaine sisalduse määramine pinnases;
 • veesisalduse määramine naftasaadustes*;
 • leektäpi määramine (suletud tiigli meetodil)*;
 • tuhasuse määramine*;
 • kütteväärtuse määramine*;
 • üldorgaaniline süsiniku määramine*;
 • anorgaaniline süsiniku määramine*;
 • üldsüsiniku määramine*;
 • niiskusesisalduse määramine*;
 • pH määramine*;
 • TDS määramine*;
 • Raskmetallide Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Mo, Ni, Se, Tl, Sn, V, Zn määramine (ICP-OES)*;
 • S, Cl, F, Br määramine (IC)*.

Labori akrediteerimistunnistusega saab tutvuda EAK kodulehel: https://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L233.pdf

Teenuste hinnakirjaga saab tutvuda siin.