Jäätmekütuste valmistamine

Tegeleme tahketest ja vedelatest põlevjäätmetest jäätmekütuse valmistamisega.

Tegemist on alternatiivse kütusega, mida kasutatakse peamiselt fossiilsete kütuste asendamiseks. Jäätmekütuse kasutamine aitab säästa taastumatute loodusressursside kasutamist ning vähendada ladestatavate jäätmete hulka.

Jäätmekütust kasutame oma jäätmepõletustehases või tarnime ettevõtetele, kes omavad luba selle kasutamiseks.

Täpsema informatsiooni saamiseks võta meiega ühendust.