Ettevõttest

Alustasime tegevust 1991. aastal õlijäätmete kogumise ja põletamisega esimesel Baltimaadesse ehitatud jäätmepõletusseadmel. Peagi laiendasime oma tegevust ka teiste jäätmeliikide käitlemisele. 2015. aastal ühines meiega OÜ Kesto ning tänaseks on meie põhitegevus koondunud kahte regiooni: Lõuna regioon ja Põhja regioon.

MEIE EESMÄRGIKS on edendada jäätmete taaskasutamist, et vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete hulka ning aidata kaasa ümbritseva elukeskkonna säilimisele. Juhindume oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

  • jäätmete taaskasutamise edendamine;
  • ressursside säästlik kasutamine;
  • jäätmetekke vähendamine;
  • keskkonnasaaste vähendamine.

Meie kasutusel olevad käitlustehnoloogiad vastavad kehtivatele keskkonnanõuetele, on loodussäästlikud ja inimsõbralikud.

Oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi.

Oleme Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liige.