Uudised

01.12.2020.a.

Vanaõli hinnamuudatus

Alates 01.01.2021 on vanaõlide 200 l vaatides ja kogumismahutites (vett mittesisaldav) käitlemise hind 0,10 €/kg.

Loe edasi

31.10.2019.a.

Ohtlike jäätmete kogumisringid Tallinnas

Elanikelt vastuvõetavate ohtlike jäätmete nimekiri • ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid, sh tulekustutid (15 01 10*) • pliiakud, patareid ja väikeakud (16 06 01* ja 20 01 33*) • ravimid (20 01 98*; 20 01 31*, 20 01 95*; 20 01 96*; 20 01 97* ) • vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid (20 01 27* ja 20 01 13*) • õli ja rasv, määrdeained (20 01 26*, 13 02 08*) • absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms (16 01 07* või 15 02 02*) • ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid (16 01 14*) • nakkusohtlikud jäätmed (18 01 03*) • aiandusmürgid, väetiste jäägid (20 01 19*) • fotokemikaalid (20 01 17*) • muud kemikaalid (18 01 06*, 18 02 05*) • pesuained (20 01 29*) • leelised, happed ja muud olmekemikaalid (20 01 14*, 20 01 15*) • elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh elavhõbedalambid (20 02 21*) • elektri-ja elektroonikajäätmed ning nende ohtlikud osad (20 01 35 04*, 20 01 23*, 16 02 15* )

Loe edasi