Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine

13.05.2011.a. toimus AS Epler & Lorenz kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi esmane sertifitseerimine. Juhtimissüsteemi juurutamine ja sertifitseerimisaudit viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel. Projekt sai tuge EAS-i teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

Tagasi