Avasime taaskasutavate jäätmete keskuse

2013.a. alguses alustasime tööd uues keskuses, kus tegeletakse taaskasutatavate jäätmete sorteerimisega ja ringlusse sobiva materjali ettevalmistamisega.
Kuni 2013. aasta alguseni puudus kogu Lõuna-Eesti piirkonnas, st Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonnas jäätmekäitluskeskus, mis võimaldanuks jäätmeid eelsortida.

AS-i Epler & Lorenz eestvõttel ja KIK-i vahendatud Ühtekuuluvusfondi toetusel on nüüdseks Tartu linnas valmis saanud ajakohane pakendi- ja ehitusjäätmete käitlushoone koos sortimisliini ja jäätmepressiga ning biolagunevate jäätmete kompostiväljak.

Uues keskuses sorteeritakse pakendijäätmeid, ehitusjäätmeid ja kompostitakse biolagunevaid jäätmeid.

Pakendijäätmetest sorteeritakse välja ringluseks sobivad materjalid. Materjalid pressitakse kokku ja antakse üle nende ringlussevõtmisega tegelevatele ettevõtetele. Ringluseks mittesobivad materjalid taaskasutatakse jäätmekütuse toomiseks.

Ehitusjäätmed sorteeritakse erinevateks fraktsioonideks ja suunatakse taaskasutusse vastavalt materjali liigile.

Biolagunevad jäätmed kompostitakse.

Tagasi