Osaleme partnerina rehvijäätmetest toodetud uendusliku sorbendi elavhõbeda neelamisvõime esitlemise projektis LIFE + SOREME

SOREME-projekt näitab, kuidas uuenduslik sorbent tegelikult toimib ja esitleb laborikatsete kaudu selle elavhõbeda absorbeerimise võimet seadme üldise talitluse ning sorbendi pidevtootmise optimeerimisega ja demonstreerimisega pooltööstuslikul ning tööstuslikul tasemel.

Käesolev projekt esitleb, kuidas kasutada väävliga impregneeritud kvaliteetsest aktiivsüsinikust (S-AC) koosnevat sorbenti odavamalt kui impregneerimata aktiivsüsinikust sorbenti. Projektis kasutataval sorbendil on järgnevad eelised:

  • Tooraine on „negatiivse hinnaga”, kuna iga rehvi eest makstakse meile 1 € jäätmekäitluse vastuvõtutasu, mis annab selge hinnaeelise teiste aktiivsüsiniku tootmiseks kasutatavate materjalide ees.
  • Uuendusliku projekti sorbent saadakse protsessis, mille tulemusel tekib elektri puhastoodang, kuna üheastmelise aktiveerimisprotsessi kõrvalsaadusteks on diislikütusele sarnanev õli ja kergete põlevgaaside voog.
  • S-AC-toote kõrge kvaliteet. Käesolevas projektis kasutatav väävliga impregneeritud aktiivsüsinik neelab rohkem elavhõbedat kui mitmeastmelises protsessis toodetud S-AC, kuna impregneerimisprotsessis poorid ei ummistu.
  • Suur neelatav elavhõbedakogus impregneerimata aktiivsüsinikuga võrreldes. Ei suurene ainuüksi jõudlus, vaid vähenevad ka kasutatavad kogused. Pärast kasutamist saab aktiivsüsiniku reaktiveerida, viia prügimäele või müüa lendtuhaga segatuna ehitusel kasutamiseks. Aktiivsüsiniku väiksem kogus tähendab reaktiveerimise ja jäätmekäitluse väiksemat kulu ning tagab lendtuha sobivuse täiteainena nii, et kaob vajadus see prügimäele viia.

SOREME kaasrahastajaks on EL-i finantsvahend LIFE, mis toetab keskkonna- ja looduskaitseprojekte kogu EL-is, aga ka mõnedes kandidaat-, liituja- ning naaberriikides.

Põhjalikumat ülevaated projektist ja projektis osalevatest partneritest saab lugeda siit

Tagasi