Vihula valla jäätmejaama haldamine

Alates maikuust 2015 haldame Vihula valla jäätmejaama aadressil Spordi tn 16, Võsu alevik.

Jäätmejaamas võetakse Vihula valla elanikelt ja Vihula vallas suvilaid omavatelt isikutelt tasuta vastu alljärgnevaid jäätmeliike:

· paber ja kartong;

· pakendijäätmed;

· metallijäätmed;

· plastijäätmed;

· töötlemata puit;

· töödeldud puit;

· rõivad, tekstiil, jalatsid;

· mööblijäätmed;

· sanitaartehnika;

· lehtklaas;

· biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed;

· ohtlikud jäätmed;

· elektri- ja elektroonikaseadmed – peavad olema üleandmisel komplekssed;

· vanarehvid.

Jäätmed peavad olema jäätmejaama tuues liigiti sorditud.

Jäätmete üleandmisel ja paigutamisel juhinduda jäätmejaama töötaja juhistest.

Jäätmejaam (Spordi tn 16, Võsu alevik) on AVATUD reedel ja laupäeval 12.00 – 18.00 (v.a. riiklikud pühad).
Väljaspool jäätmejaama lahtiolekuaegu jäätmeid vastu ei võeta.
Kontakttelefon: 518 2641

Täpsemalt saab jäätmejaama kohta lugeda siit.

Tagasi