OÜ Kesto ühines AS-iga Epler & Lorenz

22.09.2015 ühines OÜ Kesto AS-iga Epler & Lorenz
Ühinemisega ei kaasnenud muudatusi endise OÜ Kesto jäätmekäitlustegevuses ega tegevuskohtades – kõik senised tegevused jätkuvad. Pingutame endiselt selle nimel, et edendada jäätmete taaskasutamist, kasutada ressursse säästlikult, vähendada jäätmeteket ja keskkonnasaastet.

Tagasi