AS Epler & Lorez soetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse jäätmekäitlusprogrammi raames lahusti destillaatori!

AS Epler & Lorenz on oma käitlustehnoloogiat täiendanud lahustite destillaatori abil, mis võimaldab seni utiliseeritud lahustijäätmed uuesti ringlusesse võtta.

Lahusti destillaatori Ciemme EV 400 EX ATEX soetamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus jäätmekäitlusprogrammi raames projekti „Uudne täisautomaatne tehnoloogia lahustijäätmete ringlussevõtuks“ summas 43 255,50 €

Tagasi