Hiiumaa vallas ohtlike jäätmete, sealhulgas eterniidijäätmete kogumisringide korraldamine

Elanikelt vastuvõetavate ohtlike jäätmete nimekiri

• Vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid (20 01 27* ja 20 01 13*)

• Ravimid, süstlad (20 01 98*; 20 01 95; 20 01 96; 20 01 97*)

• Akud ja patareid (20 01 33*; 16 06 01)

• Õlijäätmed, määrdeained, mootoriõli (20 01 26*; 13 02 08*)

• Absorbendid, õlifiltrid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms (16 01 07*; 15 02 02*)

• Aiandusmürgid, väetiste jäägid (20 01 19*)

• Leelised, happed ja muud olmekemikaalid (20 01 14*; 20 01 15*)

• Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh päevavalguslambid (20 02 21*)

• Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid sh, tulekustutid (15 01 10*)

• Pestitsiidid (20 01 19*)

• Fotokemikaalid (20 01 17*)

• Asbesti sisaldavad jäätmed (17 06 05*)

• Elektri- ja elektroonikajäätmed (20 01 23*)

2. Kogumisringide ajagraafikud ja autode peatumiskohad

19.09.2020
Emmaste osavald:

I ring
1. Õngu bussipeatus 08:30 08:50
2. Mänspe bussipeatus 08:55 09:15
3. Haldi bussipeatus 09:20 09:40
4. Kaderna bussipeatus 09:45 10:05
5. Nurste bussipeatus 10:10 10:30
6. Lassi-Kõrtsu teeots 10:35 10:55
7. Sinima bussipeatus 11:00 11:20
8. Külama bussipeatus 11:25 11:45
9. Kabuna bussipeatus 11:50 12:10

II ring
1. Hiiulink parkla, Jausa 08:30 08:50
2. Valgu seltsimaja parkla 08:55 09:15
3. Harju tuuliku parkla 09:20 09:40
4. Tilga bussipeatus 09:45 10:05
5. Tärkma sadama tee väravas 10:10 10:30
6. Emmaste kooli parkla 10:35 10:55
7. Sõru sadama parkla 11:05 11:25
8. Tohvri hooldekodu bussipeatus 11:30 11:50
9. Pärna ringtee 11:55 12:15
10. Viiri bussipeatus 12:20 12:40
11. Emmaste keskuse parkla 12:45 13:05

Emmaste asbesti kogumise punkt

Ollima, Emmaste 08:30-13:30

26.09.2020
Kärdla asbesti kogumine

Kärdla, Leigri väljak 08:30-13:30

24.10.2020
Pühalepa osavald

I ring
1. Tubala bussipeatus 08:30 08:45
2. Nõmba bussipeats 08:55 09:10
3. Tammela bussipeatus 09:20 09:35
4. Undama bussipeatus 09:45 10:00
5. Vilivalla bussipeats 10:10 10:25
6. Viilupi, Kalginiidi bussipeatus 10:45 11:00
7. Salinõmme bussipeatus 11:10 11:25
8. Soonlepa Karjamõisa hoone parkla 11:40 11:55
9. Sarve, Mäe bussipeatus 12:05 12:20
10. Hilleste, Aruküla bussipeatus 12:30 12:45
11. Vahtrepa, riigi tee ja Kõrtsi tee rist 12:55 13:10
12. Hagaste, Ranna tee ja Hilleste-Hellamaa teede ristmik 13:20 13:35

II ring
1. Hellamaa perekeskuse parkla 08:30 08:50
2. Kuri bussipeatus 08:55 09:15
3. Suursadama-sadama parkla 09:20 09:40
4. Partsi bussipeatus 09:45 10:05
5. Reikama bussipeatus 10:10 10:30
6. Sakla-Palade lasteaia parkla 10:35 10:55
7. Palade bussipeatus 10:10 10:30
8. Kukka bussipeatus 10:35 10:55
9. Lõbembe, Hiiessaare bussipeatus 11:00 11:20
10. Paluküla bussipeatus 11:30 11:50
11. Hausma-Antoni bussipeatus 11:55 12:15
12. Tareste-Lehtma teerist (Kaalumaja parkla) 12:30 12:50

Pühalepa asbesti kogumine

Suuremõisa kiriku parklas 8:30-13:30

31.10.2020

Kõrgessaare osavald

I ring
1. Kodeste riigi teel, Mudaste tee algus 08:30 08:50
2. Mudaste riigi teel, Mudaste tee algus 09:00 09:20
3. Reigi suure mnt ja Reigi küla tee rist 09:30 09:50
4. Rootsi bussipeatus 09:55 10:15
5. Viskoosa Näkmani tee 7 parkla 10:20 10:40
Isabella – Lauka-Isabella tee Sarapuu katastriüksuse juures teel. 10:50 11:10
7. Kurisu – Lauka Heigi tee Matse katastriüksuse ristmik 11:15 11:35
8. Lauka- Kooli söökla parkla 11:40 12:00

II ring
1. Kalana – Sadama pakendipunkt 08:30 08:50
2. Hirmuste bussipeatus 09:00 09:20
3. Ojaküla mnt, Pakapõllu katastriüksus 09:35 09:55
4. Ülendi riigi tee, Ülendi külatee rist (lõunapoolne) 10:00 10:20
5. Kõpu küla kaevu juures 10:25 10:45
6. Kiduspe riigi mnt Teeleõue juures 10:50 11:10
7. Suureranna riir tee ja Suureranna lautritee rist 10:25 10:45
8. Palli riigi teel Maria katastriüksuse juures 11:05 11:25
9. Luidja rannaparkla 11:35 11:55
10. Paope-Hüti teerist 12:00 12:20

Kõrgessaare asbesti kogumine

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse taga 08:30 13:30

Käina osavald 10.10.2020

I ring
Vaemla bussipeatus 08:30 08:45
Niidiküla bussipeatus 08:50 09:05
Esiküla bussipeatus 09:10 09:25
Kassari bussipeatus 09:30 09:45
Holsmeri bussipeatus 09:50 10:05
Utu bussipeatus 10:15 10:30
Kuriste bussipeatus 10:40 10:55
Tatermaa bussipeatus 11:00 11:15
Aadma bussipeatus 11:25 11:40
Ühtri bussipeatus 11:45 12:00
Männamaa bussipeatus 12:05 12:20
Kaigutsi I bussipeatus 12:25 12:40
Selja bussipeatus 12:50 13:05

II ring
Allika bussipeatus 08:30 08:50
Putkaste bussipeatus 08:55 09:15
Nõmme bussipeatus 09:20 09:40
Kolga bussipeatus 09:45 10:05
Mäeltse bussipeatus 10:10 10:30
Moka bussipeatus 10:35 10:55
Luguse bussipeatus 10:15 10:35
Ristivälja bussipeatus 10:50 11:10

Käina asbesti kogumine

Mäe plats, Käina (XY: 6521774.11, 429250.64) 08:30 13:30

Tagasi