Jäätmete käitlemine

Tegeleme ohtlike ja tavajäätmete kogumise, transpordi ja käitlemisega.
Meie käitluskeskuses kasutatavad käitlustehnoloogiad vastavad
kehtivatele keskkonnanõuetele, on loodussäästlikud ja inimsõbralikud.

Tagasi